Thông tư 15/2018/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2018/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 15/2018/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 30/2011/TT-BTTTT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2011 ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của ...
 • 1. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Bổ sung khoản 4 như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. Sửa đổi như sau:
 • 7. Sửa đổi, bổ sung các như sau:
 • 8. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 9. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Sửa đổi, bổ sung các như sau:
 • 11. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 12. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 13. Thay “Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục II bằng Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành ...
 • 14. Thay “Mẫu bản công bố hợp quy” tại Phụ lục III bằng Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông ...
 • 15. Thay “Mẫu Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy” tại Phụ lục IV bằng Mẫu số 03 tại Phụ lục ban ...
 • 16. Bãi bỏ
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN HỢP QUY
 • Mẫu số 02 BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
 • Mẫu số 03 THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2018/TT-BTTTT để xử lý:
 • Đang cập nhật