Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Quảng Ngày ban hành: 27/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BÃI BỎ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM ...
  • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
  • Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật