Công văn 1835/TTCP-KHTH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1835/TTCP-KHTH

Tiêu đề: Công văn 1835/TTCP-KHTH năm 2018 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 1835/TTCP-KHTH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái Ngày ban hành: 24/10/2018 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Công văn 1835/TTCP-KHTH năm 2018 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành

  • Số: 1835/TTCP-KHTH V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019
  • II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  • III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  • 1. Công tác thanh tra.
  • 2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • 3. Công tác phòng, chống tham nhũng
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG THANH TRA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1835/TTCP-KHTH để xử lý:

Tin tức về Công văn 1835/TTCP-KHTH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1835/TTCP-KHTH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1835/TTCP-KHTH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1835/TTCP-KHTH

Đang cập nhật