Thông tư 132/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 132/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 132/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng chế độ kế toán
 • Điều 4. Chứng từ kế toán
 • Điều 5. Sổ kế toán
 • Điều 6. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • Điều 7. Quy định về lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán
 • Điều 8. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
 • Chương II KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ NỘP THUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRÊN THU NHẬP TÍNH THUẾ
 • MỤC 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 • Điều 9. Chứng từ kế toán
 • MỤC 2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 • Điều 10. Tài khoản kế toán
 • MỤC 3. SỔ KẾ TOÁN
 • Điều 11. Sổ kế toán
 • MỤC 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Điều 12. Mục đích của báo cáo tài chính
 • Điều 13. Hệ thống báo cáo tài chính
 • Điều 14. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính
 • Chương III KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ NỘP THUẾ TNDN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, ...
 • Điều 15. Chứng từ kế toán
 • Điều 16. Phương pháp kế toán
 • Điều 17. Sổ kế toán
 • Điều 18. Báo cáo tài chính
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Chuyển số dư trên sổ kế toán
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 132/2018/TT-BTC để xử lý: