Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bổ sung Khoản 11a vào Điều 2 của quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 113/2016/QĐ-UBND Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong Ngày ban hành: 12/10/2018 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bổ sung Khoản 11a vào Điều 2 của quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 113/2016/QĐ-UBND

  • Điều 1. Bổ sung Khoản 11a vào Điều 2 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật