Quyết định 1726/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1726/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1726/QĐ-TTg năm 2018 về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1726/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/12/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1726/QĐ-TTg năm 2018 về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy ...
 • Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm:
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ...
 • 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Có hiệu lực ngày 01/01 ...
 • 2. Luật Đặc xá (sửa đổi) (Có hiệu lực ngày 01/7/2019)
 • 3. Luật Công an nhân dân (Có hiệu lực ngày 01/7/2019)
 • 4. Luật Cảnh sát biển (Có hiệu lực ngày 01/7/2019)
 • 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Có hiệu lực ngày 01/7/2019)
 • 6. Luật Phòng, chống tham nhũng (Có hiệu lực ngày 01/7/2019)
 • 7. Luật Trồng trọt (Có hiệu lực ngày 01/01/2020)
 • 8. Luật Chăn nuôi (Có hiệu lực ngày 01/01/2020)
 • 9. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Có hiệu lực ngày 01/7/2020)
 • 10. Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết kỳ họp ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1726/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1726/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1726/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1726/QĐ-TTg

Đang cập nhật