Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Thanh, Lê Quý Vương, Bùi Mạnh Cường, Lê Chiêm Ngày ban hành: 18/10/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT, CƠ QUAN THANH TRA TRONG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Trách nhiệm trao đổi thông tin về vi phạm pháp luật, tội phạm
 • Điều 5. Trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc, kiến nghị khởi tố
 • Điều 6. Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ việc và kiến nghị khởi tố
 • Điều 7. Trách nhiệm giải quyết kiến nghị khởi tố
 • Điều 8. Giải quyết kiến nghị khởi tố đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định khởi ...
 • Điều 9. Hồ sơ kiến nghị khởi tố và việc giao, nhận hồ sơ
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

Đang cập nhật