Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Quý Vương, Bùi Mạnh Cường, Lê Chiêm Ngày ban hành: 19/10/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
 • Điều 5. Thay đổi, hủy bỏ lệnh, quyết định của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
 • Điều 6. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát
 • Điều 7. Khởi tố vụ án; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự
 • Điều 8. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
 • Điều 9. Khởi tố bị can, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can
 • Điều 10. Giao nhận, xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định ...
 • Điều 11. Đề ra yêu cầu điều tra và thực hiện yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên
 • Điều 12. Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra
 • Điều 13. Thông báo; chuyển biên bản về các hoạt động điều tra
 • Điều 14. Tính thời hạn tố tụng trong trường hợp nhập vụ án hình sự, bị can phạm vào tội nặng hơn hoặc ...
 • Điều 15. Áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn ...
 • Điều 16. Phê chuẩn lệnh tạm giam trong trường hợp người đang bị tạm giữ bị khởi tố bị can
 • Điều 17. Tính thời hạn tạm giam trong trường hợp bị can đã bị tạm giữ và cách ghi thời hạn trong lệnh ...
 • Điều 18. Sử dụng lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra và quyết định gia hạn thời hạn tạm giam của Viện ...
 • Điều 19. Sử dụng lệnh tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam trong trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ ...
 • Điều 20. Gia hạn thời hạn áp dụng, hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra
 • Điều 21. Áp dụng biện pháp bảo lĩnh
 • Điều 22. Áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
 • Điều 23. Áp dụng một số biện pháp ngăn chặn khi gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời hạn quyết định ...
 • Điều 24. Áp dụng biện pháp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân thương mại liên quan đến ...
 • Điều 25. Quyết định, phê chuẩn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
 • Điều 26. Thực hiện biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
 • Điều 27. Hủy bỏ, kết thúc việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
 • Điều 28. Việc quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
 • Điều 29. Chuyển vụ án để điều tra, truy tố theo thẩm quyền; nhập, tách vụ án hình sự
 • Điều 30. Phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong trường hợp ủy ...
 • Điều 31. Chuẩn bị kết thúc điều tra vụ án
 • Điều 32. Tạm đình chỉ điều tra
 • Điều 33. Đình chỉ điều tra
 • Điều 34. Chuyển, giao nhận biên bản, tài liệu trong trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố ...
 • Điều 35. Thống kê, đóng dấu và đánh số bút lục hồ sơ vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố
 • Điều 36. Giao nhận hồ sơ vụ án kết thúc điều tra và vật chứng
 • Điều 37. Áp dụng một số quy định của Thông tư liên tịch trong quan hệ phối hợp giữa cơ quan được giao ...
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Đang cập nhật