Nghị quyết 150/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 150/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 150/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 13/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2018
 • 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 ...
 • 2. Về việc giao kế hoạch vốn năm 2018 cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án xây ...
 • 3. Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển ...
 • 4. Về ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 • 5. Việc dừng thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị quyết ...
 • 6. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; tình hình ban hành văn bản cắt giảm điều kiện kinh ...
 • 7. Về phương án xử lý chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành đối với xe nâng nhập khẩu
 • 8. Về đề nghị xây dựng dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
 • 9. Về dự thảo Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • 10. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý ...
 • 11. Về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc ...
 • 12. Về xử lý chênh lệch tỷ giá các công trình điện nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia được ...
 • 13. Về việc thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép ...
 • 14. Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 150/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 150/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 150/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 150/NQ-CP

Đang cập nhật