Thông tư 30/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 30/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 12/12/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Vốn nhà nước
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2018/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 30/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật