Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 24/VBHN-BCT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 06/11/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thẩm quyền kiểm tra
 • Điều 5. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 • Chương II KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực
 • Điều 9. Tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực
 • Điều 10. Tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực
 • Điều 11. Thẩm quyền cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực
 • Điều 13. Mẫu thẻ và thời hạn sử dụng thẻ Kiểm tra viên điện lực
 • Điều 14. Trách nhiệm của Kiểm tra viên điện lực
 • Chương III KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC, SỬ DỤNG ĐIỆN, BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC VÀ LƯỚI ĐIỆN
 • Điều 15. Hình thức kiểm tra
 • Điều 16. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 17. Trình tự kiểm tra
 • Điều 18. Nội dung kiểm tra hoạt động điện lực
 • Điều 19. Nội dung kiểm tra sử dụng điện
 • Điều 19a. Nội dung kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện
 • Điều 20. Kiểm tra phát hiện có hành vi trộm cắp điện
 • Điều 21. Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng
 • Điều 22. Biên bản kiểm tra
 • Điều 23. Biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 24. Chuyển biên bản, hồ sơ vi phạm
 • Chương IV GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Điều 25. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 • Điều 26. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 • Điều 27. Trách nhiệm các bên liên quan trong giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 • Điều 28. Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và bồi thường thiệt hại
 • Điều 29. Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên bán ...
 • Điều 30. Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên mua ...
 • Điều 31. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp có hành vi bán sai giá do cơ quan có thẩm quyền quy định
 • Điều 32. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp trộm cắp điện
 • Chương V QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC, SỬ DỤNG ĐIỆN, BẢO VỆ AN TOÀN ...
 • Điều 33. Hồ sơ và tang vật, phương tiện vi phạm
 • Điều 34. Quản lý hồ sơ kiểm tra
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 35. Mẫu biên bản và mẫu quyết định
 • Điều 36. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương
 • Điều 37. Chế độ báo cáo
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT

Đang cập nhật