Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 17/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 31/10/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH ...
 • Điều 3. Phương thức quản lý
 • Điều 4. Tổ chức ký cam kết
 • Điều 5. Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết
 • Điều 6. Xử lý cơ sở vi phạm cam kết
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 9. Cơ quan được phân công quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện ...
 • Điều 10. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản
 • Điều 11. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Sửa đổi, bổ sung
 • PHỤ LỤC I MẪU BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN
 • PHỤ LỤC II MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT để xử lý: