Thông tư 118/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 118/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 118/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 28/11/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH XÁC NHẬN NGUỒN GỐC NGUYÊN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
  • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
  • Điều 6. Quản lý phí, lệ phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 118/2018/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật