Quyết định 2710/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2710/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 2710/QĐ-BGTVT năm 2018 bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý Số hiệu: 2710/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 17/12/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 2710/QĐ-BGTVT năm 2018 bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý

  • QUYẾT ĐỊNH V/V: BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4255/QĐ-BGTVT NGÀY 01/12/2015 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2710/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2710/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2710/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2710/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2710/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật