Quyết định 2303/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2303/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2303/QĐ-BTC năm 2018 về Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính Số hiệu: 2303/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 07/12/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2303/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2303/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2303/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2303/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2303/QĐ-BTC

Đang cập nhật