Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 33/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 21/12/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA NGÂN ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ CAO, HỆ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP, HỆ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 03 BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP VÀ TIỂU HỆ THỐNG THANH ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN NGOẠI TỆ QUA HỆ THỐNG TTĐTLNH
 • PHỤ LỤC SỐ 05 BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN NGOẠI TỆ QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 06 BẢNG KÊ PHÍ THANH TOÁN TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC SỐ 07 BẢNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN BÙ TRỪ
 • PHỤ LỤC SỐ 08 TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2018/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật