Công văn 12492/VPCP-TH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 12492/VPCP-TH

Tiêu đề: Công văn 12492/VPCP-TH năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 12492/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 24/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 12492/VPCP-TH để xử lý:

Tin tức về Công văn 12492/VPCP-TH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 12492/VPCP-TH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 12492/VPCP-TH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 12492/VPCP-TH

Đang cập nhật