Thông tư 42/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 42/2018/TT-BYT quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 42/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 26/12/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 42/2018/TT-BYT quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ VĂN BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA DO NƯỚC NGOÀI CẤP
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Cơ sở đào tạo bổ sung
 • Điều 3. Đối tượng đào tạo bổ sung
 • Điều 4. Xác định ngành đào tạo bổ sung
 • Điều 5. Khối lượng kiến thức, thời gian và nội dung đào tạo bổ sung
 • Điều 6. Kiểm tra đầu vào
 • Điều 7. Chỉ tiêu đào tạo bổ sung
 • Điều 8. Hình thức, tổ chức và quản lý đào tạo
 • Điều 9. Kiểm tra, đánh giá kết quả đầu ra
 • Điều 10. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung
 • Điều 11. Kinh phí đào tạo bổ sung
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỔ SUNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2018/TT-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật