Thông tư 54/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 54/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 54/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 25/12/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ ĐIỀU 7 CỦA THÔNG TƯ SỐ 44/2015/TT-BCT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG ...
  • Điều 1. Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 cửa Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 54/2018/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 54/2018/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 54/2018/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 54/2018/TT-BCT

Đang cập nhật