Thông tư 10/2018/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2018/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao địch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 10/2018/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh Ngày ban hành: 26/12/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao địch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2015/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa ...
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • PHỤ LỤC: MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2018/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2018/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2018/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2018/TT-BXD

Đang cập nhật