Quyết định 06/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 06/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 03/01/2019 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
 • Điều 3. Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ ...
 • Điều 4. Thời gian, trình tự đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
 • Điều 5. Thời gian, trình tự xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị ...
 • Điều 6. Chế độ báo cáo
 • Điều 7. Kinh phí
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 06/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/QĐ-TTg

Đang cập nhật