Thông tư 125/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 125/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 125/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 24/12/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
 • Điều 4. Ra đề thi
 • Điều 5. Tổ chức thi
 • Điều 6. Phê duyệt kết quả thi
 • Điều 7. Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra
 • Điều 8. Cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
 • Điều 9. Thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
 • Điều 12. Trách nhiệm của thí sinh dự thi, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Hiệu lực của Thông tư
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 125/2018/TT-BTC để xử lý: