Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Số hiệu: 38/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn Ngày ban hành: 07/12/2018 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  • NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 ...
  • Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa ...
  • Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.
  • Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua và ...
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI QUỐC GIA, ...
  • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 58 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 38/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Đang cập nhật