Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 20/2018/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 20/2018/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 20/2018/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2018/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật