Nghị định 04/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 04/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Số hiệu: 04/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/01/2019 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và thay thế xe ô tô phục vụ công tác
 • Chương II TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
 • Mục 1. XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÁC CHỨC DANH
 • Điều 4. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức ...
 • Điều 5. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác
 • Điều 6. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe trong ...
 • Điều 7. Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa ...
 • Mục 2. XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG
 • Điều 8. Các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác
 • Điều 9. Xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ...
 • Điều 10. Xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ, Ban và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Tổng ...
 • Điều 11. Xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, tổ chức tương đương Cục thuộc, trực thuộc Tổng cục có ...
 • Điều 12. Xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh
 • Điều 13. Xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan cấp huyện
 • Điều 14. Xe ô tô phục vụ công tác chung của doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 15. Xe ô tô phục vụ công tác chung của Ban quản lý dự án
 • Điều 16. Giá mua xe ô tô
 • Mục 3. XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
 • Điều 17. Xe ô tô chuyên dùng
 • Điều 18. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
 • Mục 4. XE Ô TÔ PHỤC VỤ LỄ TÂN NHÀ NƯỚC
 • Điều 19. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước
 • Điều 20. Thay thế xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước
 • Mục 5. ĐIỀU CHỈNH GIÁ XE Ô TÔ
 • Điều 21. Điều chỉnh giá mua xe ô tô
 • Chương III KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ THUÊ DỊCH VỤ XE Ô TÔ
 • Điều 22. Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
 • Điều 23. Thuê dịch vụ xe ô tô
 • Chương IV SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ XE Ô TÔ
 • Điều 24. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung
 • Điều 25. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Điều khoản thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 04/2019/NĐ-CP để xử lý: