Quyết định 03/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 03/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ Ngày ban hành: 15/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH XÃ, THÔN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu ...
 • Điều 3. Tiêu chí xác định thôn, làng, ấp, bản và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) hoàn thành mục ...
 • Điều 4. Trình tự xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
 • Điều 5. Nguyên tắc xử lý kinh phí đối với các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • Điều 7. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 V/v đăng ký xã/thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm...
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO Kết quả rà soát xã/thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm....
 • Mẫu số 03 BÁO CÁO Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm....
 • Mẫu số 04 BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH Rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm....
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm....
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2019/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật