Quyết định 104/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 104/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 104/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 104/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 104/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ ...
 • Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng, Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH ...
 • I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 104/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 104/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 104/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 104/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 104/QĐ-TTg

Đang cập nhật