Thông tư 01/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 02/01/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 50/2017/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm.

 

Theo đó, quỹ chủ hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bị thâm hụt thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm bổ sung bằng tiền mặt hoặc tiền gửi từ các tổ chức tín dụng từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng phần bị thâm hụt.

Trường hợp quỹ chủ hợp đồng có thặng dư thì doanh nghiệp được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bổ sung trước đây nhưng không tính các khoản lãi với quỹ chủ hợp đồng.

Điều kiện để được hoàn lại là việc hoàn lại sẽ không làm thâm hụt quỹ chủ hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 01/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2019.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật