Quyết định 257/QĐ-BNN-XD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 257/QĐ-BNN-XD

Tiêu đề: Quyết định 257/QĐ-BNN-XD năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 257/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng Ngày ban hành: 17/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 257/QĐ-BNN-XD năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC PHẠM ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP ...
 • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • PHẦN II. NỘI DUNG CHUẨN HÓA CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ ...
 • A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 • B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 • C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 257/QĐ-BNN-XD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 257/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 257/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 257/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 257/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật