Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 17/01/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
 • Chương II NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG
 • Điều 4. Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên
 • Điều 5. Tiêu chí số gia đình thể thao
 • Điều 6. Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao
 • Điều 7. Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao
 • Điều 8. Tiêu chí số công trình thể thao
 • Điều 9. Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm
 • Chương III ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG
 • Điều 10. Cách thức đánh giá
 • Điều 11. Kỳ đánh giá
 • Điều 12. Trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, báo cáo
 • Điều 13. Công bố, thông tin về kết quả đánh giá
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC Mẫu báo cáo kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh, thành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật