Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp thành phố Hải Phòng Số hiệu: 19/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành Ngày ban hành: 12/07/2018 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật