Quyết định 7868/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 7868/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 7868/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế Số hiệu: 7868/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 7868/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THUỘC BỘ Y ...
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 7868/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 7868/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 7868/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 7868/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 7868/QĐ-BYT

Đang cập nhật