Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo Luật Phí và lệ phí Số hiệu: 131/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc Ngày ban hành: 07/12/2018 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật