Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số hiệu: 08/2018/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 27/12/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Bộ ...
  • Điều 4. Điều khoản thi hành
  • PHỤ LỤC MẪU SỐ 05, BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

Đang cập nhật