Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 18/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 02/6/2016 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật