Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 5698/VBHN-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 18/12/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giám định quyền tác giả, quyền liên quan
 • Điều 4. Nguyên tắc giám định
 • Chương II CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Điều 5. Giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan
 • Điều 6. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên
 • Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên
 • Điều 8. Kiểm tra nghiệp vụ giám định
 • Chương III CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Điều 9. Tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan
 • Điều 10. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định
 • Điều 11. Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định
 • Chương IV THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Điều 12. Yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu giám định
 • Điều 13. Hợp đồng giám định
 • Điều 14. Chi phí thực hiện giám định
 • Điều 15. Hội đồng tư vấn giám định
 • Điều 16. Kết luận giám định
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 18. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 1 MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Phụ lục số 2 MẪU THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Phụ lục số 3 MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Phụ lục số 4 MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN ...
 • Phụ lục số 5 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL

Đang cập nhật