Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 200/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 200/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 29/01/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 200/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức tạp chí Giao thông vận tải
  • Điều 4. Lãnh đạo Tạp chí Giao thông vận tải
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 200/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật