Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 02/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 25/01/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật