Quyết định 5235/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5235/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 5235/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2019 Số hiệu: 5235/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn Ngày ban hành: 24/12/2018 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 5235/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2019

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN ...
  • A CẤP TỈNH
  • B. CẤP HUYỆN
  • C. CẤP XÃ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5235/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5235/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5235/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5235/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5235/QĐ-UBND

Đang cập nhật