Quyết định 01/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Số hiệu: 01/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu Ngày ban hành: 02/01/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

  • QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021
  • Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên ...
  • Điều 2. Phân công công việc UBND tỉnh:
  • Điều 3. Thành viên UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày ...
  • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO DÕI, PHỤ TRÁCH CÁC TỔ CHỨC HỘI HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/QĐ-UBND

Đang cập nhật