Thông báo 58/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 58/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 58/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp Ngày ban hành: 14/02/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 58/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật