Quyết định 228/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 228/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 228/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Số hiệu: 228/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh Ngày ban hành: 31/01/2019 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 228/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chơn Thành với những nội dung chủ yếu sau đây ...
  • Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chơn Thành được phê duyệt, ngành liên quan và ...
  • Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế ...
  • KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN CHƠN THÀNH
  • Bảng 01: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch
  • Bảng 02: Kế hoạch thu hồi các loại đất
  • Bảng 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 228/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 228/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 228/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 228/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 228/QĐ-UBND

Đang cập nhật