Quyết định 186/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 186/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 186/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 186/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S Ngày ban hành: 29/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 186/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn ...
  • Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông ...
  • KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
  • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 186/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 186/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 186/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 186/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 186/QĐ-UBND

Đang cập nhật