Văn bản khác 598/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 598/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 598/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành Số hiệu: 598/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh Ngày ban hành: 29/01/2019 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 598/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM NĂM 2019
  • I. MỤC TIÊU
  • 1. Mục tiêu chung
  • 2. Mục tiêu cụ thể
  • II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
  • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 598/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 598/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 598/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 598/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 598/KH-UBND

Đang cập nhật