Quyết định 6020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 6020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 6020/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 6020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hồ Kỳ Minh Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Quyết định 6020/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 18 tháng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương II CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
 • Điều 4. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 5. Trách nhiệm của Công an thành phố Đà Nẵng
 • Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 9. Trách nhiệm của UBND quận, huyện
 • Điều 10. Trách nhiệm của UBND phường, xã
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 6020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 6020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 6020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 6020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 6020/QĐ-UBND

Đang cập nhật