Quyết định 1895/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1895/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1895/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 31/12/2018 Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1895/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1895/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1895/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1895/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1895/QĐ-TTg

Đang cập nhật