Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 55/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang Ngày ban hành: 06/12/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

  • Điều 1. Bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật