Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân Số hiệu: 49/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/06/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ
 • Chương II CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ THÔI PHỤC VỤ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ...
 • Điều 3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu
 • Điều 4. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành, chuyển sang công ...
 • Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ
 • Điều 6. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh
 • Điều 7. Chế độ, chính sách đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh ...
 • Điều 8. Quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ khi sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân thôi phục vụ ...
 • Chương III CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN CÔNG AN
 • Điều 9. Chế độ tiền lương đối với công nhân công an
 • Điều 10. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân công an
 • Điều 11. Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an
 • Điều 12. Hình thức, điều kiện thôi phục vụ của công nhân công an
 • Điều 13. Chế độ, chính sách đối với công nhân công an thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ ...
 • Chương IV KÉO DÀI HẠN TUỔI PHỤC VỤ CỦA SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 14. Điều kiện, thời gian, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công ...
 • Điều 15. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân được kéo dài hạn tuổi phục vụ
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp và sửa đổi
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN CÔNG AN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 49/2019/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật