Quyết định 6146/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 6146/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 6146/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 6146/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 6146/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
 • Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và chủ đầu tư chỉ tiêu kế ...
 • Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:
 • Điều 3. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố, các Sở ...
 • Điều 4. Các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và chủ đầu tư không được yêu cầu đơn ...
 • Điều 5. Yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở quản lý Chương trình đầu tư công, nguồn vốn vốn ủy quyền được ...
 • Điều 6. Kho bạc Nhà nước thành phố:
 • Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính ...
 • KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2019 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH ...
 • KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VỐN THANH TOÁN NỢ GỐC VÀ LÃI VAY CHO CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ...
 • KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2019 NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CHO ...
 • KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 6146/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 6146/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 6146/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 6146/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 6146/QĐ-UBND

Đang cập nhật