Quyết định 96/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 96/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 96/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 96/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng Ngày ban hành: 31/01/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 96/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
  • Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  • Điều 2. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện, thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác ...
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; được áp dụng trong năm 2019 và thay thế Quyết ...
  • Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông ...
  • PHỤ LỤC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 96/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 96/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 96/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 96/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 96/QĐ-UBND

Đang cập nhật